Kontroleftersyn af brandmateriel

Vi udfører lovpligtigt årligt kontroleftersyn af ildslukkere, slangeskabe m.m.
Arbejdet Udføres af certificerede servicekonsulenter

kontroleftersyn af brandmateriel

Basispris / Servicevogn kr. 410,00

Trykprøvning af slangevinder / slangeskabe: kr. 293,50

Priser: eksklusiv moms. Priserne er orienterende men med forbehold  for vanskeligt forekommende adgangsforbehold samt diverse geografiske placeringer. Gælder for det meste af landet.

 

Service priser

Antal enheder

I alt

 

 

Ildslukkere

 

Slangeskabe slangevinder

 

Brandtæpper

 

1 – 3

85,00

105,00

20,00

4 – 10

65,00

85,00

20,00

11 – 50

55,00

75,00

20,00

> 50 stk

45,00

65,00

20,00

YDERLIGERE INFORMATION

Nye Ildslukkere og Ombytningsslukkere

i forbindelse med det hhv. 5 / 10 årige interval for trykprøvning
- leveres til aftalte priser.
For kasserede slukkere, som servicekonsulenten skal tage med beregnes et destruktionsgebyr.
Der bliver ikke foretaget eller udskiftet andet end aftalt med stedets ansvarshavende. Kunden er ikke pligtig at betale for ydelser, der ikke er aftalt.
Når opgaven er afsluttet fremsendes faktura svarende til det, der er aftalt eller tilbudt.
N/B. Vi anvender ikke fakturagebyr, miljøgebyr, ekspeditionsgebyr eller andre former for skjulte omkostninger.

Service aftale

Vi opretter gerne service-aftaler. Disse er ikke juridisk bindende og kan opsiges af begge parter uden varsel, dog udbeder vi os gerne 1 – 2 måneder af hensyn til planlægningen.
Vi deltager ikke i discountløsninger og dumpingpriser i forbindelse med sikkerheden i dit foretagende.
RING FOR PRIS! RING FOR PRIS! RING FOR PRIS! RING FOR PRIS! RING FOR PRIS! RING FOR PRIS! RING FOR PRIS! RING FOR PRIS!
RING FOR PRIS! RING FOR PRIS! RING FOR PRIS! RING FOR PRIS! RING FOR PRIS! RING FOR PRIS! RING FOR PRIS! RING FOR PRIS!
Vil du vide mere?

For erhverv og det offentlige, hvor der er lovmæssige krav om brandmateriel/ildslukkere, skal dette efterses/kontrolleres mindst 1 gang årligt.
Hvert 5. år skal slukkeren trykprøves og genoplades, hvilket i praksis vil sige udskiftes med en ny.
For Co-2 slukkere er reglen hvert 10. år

For private er der ingen regler