Menu Luk

Vi udfører lovpligtigt årligt kontroleftersyn af ildslukkere, slangeskabe m.m.
Arbejdet Udføres af certificerede servicekonsulenter

Brand-Tech Kontroleftersyn af brandmateriel

Basispris / Servicevogn 410,00 kr.
Trykprøvning af  slangevinder / slangeskabe 293,50 kr.

Priser for kontroleftersyn – Priserne er eksklusiv moms. Priserne er orienterende, men med forbehold  for vanskeligt forekommende adgangsforbehold, samt diverse geografiske placeringer. Gælder for det meste af landet.

Priser for kontroleftersyn

Antal enheder
I alt

Ildslukkere

 Slangevinder / Slangeskabe

Brandtæpper

1 – 3

85,00 kr

105,00 kr

20,00 kr

4 – 10

65,00 kr

85,00 kr

20,00 kr

11 – 50

55,00 kr

75,00 kr

20,00 kr

> 50

45,00 kr

65,00 kr

20,00 kr

YDERLIGERE INFORMATION

Nye ildslukkere og ombytningsslukkere

I forbindelse med det hhv. 5 / 10 årige interval for trykprøvning
– leveres til aftalte priser.
For kasserede slukkere, som servicekonsulenten skal tage med beregnes et destruktionsgebyr.
Der bliver ikke foretaget eller udskiftet andet end aftalt med stedets ansvarshavende. Kunden er ikke pligtig at betale for ydelser, der ikke er aftalt.
Når opgaven er afsluttet fremsendes faktura svarende til det, der er aftalt eller tilbudt.
N/B. Vi anvender ikke fakturagebyr, miljøgebyr, ekspeditionsgebyr eller andre former for skjulte omkostninger.

Kontroleftersyns aftale

Vi opretter gerne service-aftaler. Disse er ikke juridisk bindende og kan opsiges af begge parter uden varsel, dog udbeder vi os gerne 1 – 2 måneder af hensyn til planlægningen. Vi deltager ikke i discountløsninger og dumpingpriser i forbindelse med sikkerheden i dit foretagende..